A holló

Holló címer FoG

“Mikor Mátyás király vándor-íródiákként bejárta az országot, meglátogatta a cinkotai plébánost is, aki igen dölyfös ember volt. Budára érve a király, magához rendelte a plébánost azzal az üzenettel, hogy a következő három kérdésre feleljen meg neki:
Hol kel föl a nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király?
A pap hiába törte a fejét, nem tudta megfejteni a kérdéseket; végre a kántor ajánlkozott, hogy ő fölmegy helyette és megfelel azokra. El is ment és a következőket válaszolta:
A királynak Budán, nekem Cinkotán. Jézus 30 ezüst pénzt ért, fölséged eggyel kevesebbet. A király azt gondolja, hogy most a cinkotai pappal beszél, pedig én a kántor vagyok.
A talpraesett válaszért a király meg akarta jutalmazni és megkérdezte, mi a kívánsága, mire a kántor azt kívánta, hogy mivel nagyon kicsi az icce, legalább Cinkotán legyen nagyobb.
Ez az eredete a cinkotai iccének, mely azután nem két, hanem három meszelyt tartalmazott.”
via: wikipedia